Jsme malá rodinná firma, která se specializuje na provádění obkladů a dlažeb s možností i drobných stavebních úprav.
Provádíme jak venkovní, tak vnitřní obklady a dlažby.
Specializujeme se na velkoformátové obklady jako jedna z mála firem.
Preferujeme práci s velkými formáty o rozměru alespoň 30 x 60 cm a výše.
Důvodem je lepší kalibrace dlaždic a obkladů, kdy se za použití vyrovnávacích klínů zcela odstraní nerovnosti v obložení.
Výběr obkladů je zcela na vás, ostatní materiály používáme od značky MAPEI.
Určitě se ptáte, jaká je cena za metr čtverečný.
My tuto cenu nemáme určenou.
Konečná cena se určuje vždy dohodou, a to po fyzické prohlídce zadaného prostoru.
Cena je závislá na připravenosti podkladu a vyžadovaných prací.

Pro bližší informace nebo možný termín prohlídky se prosím obracejte na:

Tereza Pourová – tel.: +420 602 545 688 – e-mail: mybuildings@mypour.cz


UKÁZKY NAŠÍCH REALIZACÍ: